SÚPER 8. (1996)
Súper 8. Kodachrome 40. 24 fps. Sonido magnético.