Morishita – Aleix Plademunt – O Productora Audiovisual
Morishita – Aleix Plademunt – O Productora Audiovisual
Morishita – Aleix Plademunt – O Productora Audiovisual
Morishita – Aleix Plademunt – O Productora Audiovisual

MORISHITA

Morishita – Aleix Plademunt – O Productora Audiovisual

ALEIX PLADEMUNT

Morishita – Aleix Plademunt – O Productora Audiovisual
Morishita – Aleix Plademunt – O Productora Audiovisual
Morishita – Aleix Plademunt – O Productora Audiovisual
Morishita – Aleix Plademunt – O Productora Audiovisual
Morishita – Aleix Plademunt – O Productora Audiovisual
Morishita – Aleix Plademunt – O Productora Audiovisual
Morishita – Aleix Plademunt – O Productora Audiovisual
Morishita – Aleix Plademunt – O Productora Audiovisual
Morishita – Aleix Plademunt – O Productora Audiovisual
Morishita – Aleix Plademunt – O Productora Audiovisual
Morishita – Aleix Plademunt – O Productora Audiovisual
Morishita – Aleix Plademunt – O Productora Audiovisual
Morishita – Aleix Plademunt – O Productora Audiovisual
Morishita – Aleix Plademunt – O Productora Audiovisual
Morishita – Aleix Plademunt – O Productora Audiovisual
Morishita – Aleix Plademunt – O Productora Audiovisual
Morishita – Aleix Plademunt – O Productora Audiovisual
Morishita – Aleix Plademunt – O Productora Audiovisual
Morishita – Aleix Plademunt – O Productora Audiovisual
Morishita – Aleix Plademunt – O Productora Audiovisual
Morishita – Aleix Plademunt – O Productora Audiovisual
Morishita – Aleix Plademunt – O Productora Audiovisual

Morishita és caminar, recerca, reconeixement i inventari d’un moment de la meva vida que transcorre al Japó entre el 14 d’octubre de 2015 i el 12 de gener de 2016 a l’edat de 35 anys.

Morishita es camino, búsqueda, reconocimiento e inventario de un período de mi vida que transcurre en Japón entre el 14 de octubre de 2015 y el 12 de enero de 2016 a la edad de 35 años.

森下での時間は、私にとって人生の歩みであり、探究であり、気づきであり、そしてインデックスでもある。

日本で過ごしたのは2015年10月14日から2016年1月12日までで、私が35歳の頃だった。

Morishita is a walk, a search, a recognition and an inventory of a period of time in my life which took place in Japan between October 14th of 2015 and January 12th of 2016, when I was 35.

(Aleix Plademunt, 2017)

Morishita – Aleix Plademunt – O Productora Audiovisual