The Editorial Magazine shot by Alba Yruela

Styling by Paula Robles
Stylist assistant: Helena Gorogoro
Model: Meike Siemonsma
@ Viva Model Management Barcelona